Home » Kernenergie

Kernenergie

Gepubliceerd op 8 september 2019 11:53

In juni is het klimaatakkoord gepresenteerd, het bestaat uit honderden maatregelen die Nederland duurzamer moeten maken. Maar nemen we momenteel wel de juiste maatregelen? Zijn de oplossingen effectief genoeg?

Neem kernenergie, dit is een zeer goede oplossing voor het opwekken van schone energie. Maar in het gepresenteerde klimaatakkoord komt kernenergie niet direct aan bod.

Voordelen kernenergie:

  • Constante energiebron. In tegenstelling tot windmolens en zonnepanelen die alleen energie opwekken bij wind of zon, is een kerncentrale een constante energiebron.
  • Er is een belangrijke grondstof nodig voor kernenergie: Uranium. Uranium is relatief goedkoop omdat het wereldwijd veel beschikbaar is. 
  • Een kerncentrale produceert veel elektriciteit. 1 kilo Uranium levert 23 miljoen kWh elektriciteit op. Om je hier een beeld van te geven, dit is genoeg om 7000 huishoudens een jaar van stroom te voorzien. 
  • Kernenergie is een CO2-arme energiebron. Ideaal dus om de klimaatdoelen van Parijs te behalen en de CO2-uitstoot terug te dringen. 


Nadelen kernenergie:

  • Radioactief afval. Dit afval is nog tot duizenden jaren gevaarlijk en moet op een veilige manier worden opgeslagen. Radioactieve straling vormt een groot gevaar voor de gezondheid. Voor dit afval is nog geen goede oplossing bedacht.
  • Kerncentrales hebben goede veiligheidsmaatregelen maar toch is er een kans dat door een ernstig ongeval straling vrijkomt. Dit heeft enorme gevolgen, kijk naar Tsjernobyl en Fukushima. Als het mis gaat, gaat het goed mis. 
  • De bouw van kerncentrales is erg duur en kan miljarden kosten.
  • Als je kijkt naar het nieuws in Nederland zie je dat veel mensen de afgelopen jaren wel voor duurzame energie en bijvoorbeeld windmolens zijn, maar niet in hun eigen achtertuin! Als het in ons land dus al lastig is om windmolens te plaatsen, zal een kerncentrale dan wel lukken?

 

Kernenergie speelt dus geen rol in het gepresenteerde klimaatakkoord. Toch staat in de politiek de deur naar kernenergie op een kier. Er zijn in het verleden plekken aangewezen waar mogelijk een kerncentrale kan worden gevestigd maar tot 2030 wordt er in Nederland naar verwachting geen nieuwe kerncentrale operationeel zegt Minister Wiebes. Vlak voor het zomerreces (2019) diende Dilan Yeşilgöz-Zegerius(VVD) een motie in om meer onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden voor kernenergie, deze motie werd aangenomen.

Wat denken jullie, is kernenergie een goede oplossing voor het klimaatprobleem? 

 

@PolitiekNederland

Kernenergie is een goede oplossing voor het klimaatprobleem

Reactie plaatsen

Reacties

joey
4 maanden geleden

Kernenergie is op dit moment de veiligste/schoonste manier om elektriciteit op te wekken. Een thorium reactor is daar een goed voorbeeld van.

Het afval dat hierdoor wordt geproduceerd is niet enkele duizenden jaren radioactief, maar honderden jaren. Het kan zelfs het afval van een uranium reactor gebruiken als brandstof en hiervan het aantal jaren voor opslag terug brengen naar honderden jaren.

Floris
4 maanden geleden

Een thorium reactor is denk ik de beste oplossing.

Jefrey Dekker
4 maanden geleden

Het maken van deze benodigde kerncentrales duurt te lang. Het zal te laat genoeg energie op kunnen wekken om het probleem te kunnen oplossen, hierdoor is het beter al het beschikbare geld in volledig groene energie te stoppen wat ook nog eens onze grijze energie volledig kan overnemen.

Tom
4 maanden geleden

Links stemt tegen, rechts stemt voor. Omgekeerde wereld?

Adolph
4 maanden geleden

Kernergie ks de oplossing voor al onze prebleme

Gert-Jan
4 maanden geleden

De enige twee rampen in de geschiedenis van kern energie zijn zo makelijk te verklaren fukushima was als gevolg van een natuur ramp want wie bouwt er nu een kerncentrale naast een tsunami gevaarlijk gebied en cherynobil was nalatigheid van een sovjet leiderschap dat teveel vroeg van de centrale ik zeg GEWOON DOEN! En laat nederland overgaan op kernenergie

Guus
4 maanden geleden

Kernenergie is juist niet goedkoop. Hernieuwbare energiebronnen zoals windmolens zijn in verhouding met kerncentrales juist goedkoper. Omgerekend levert elke euro die in een gemiddelde windmolen geïnvesteerd wordt, een vermogen van 0,150 W op en elke euro die in kernenergie geïnvesteerd wordt 0,125 W op. Zelfs duurzamere en groenere - kernenergie is immers niet helemaal groen: bij de delving van de splijtstof uranium komt wel koolstofdioxide vrij, waardoor kernenergie een uitstoot van 46 g/kWh heeft - energievormen zijn dus goedkoper, waardoor ik van mening ben dat er niet meer geïnvesteerd moet worden in kernenergie.

Berend
4 maanden geleden

Je euro per kWh theorie klopt misschien. Maar je ziet het totaal verkeerd. Windmolens en zonnepanelen zijn geen constante energiebronnen omdat het afhangt van de wind en de zon( dan maakt het niet uit of het meer kWh oplevert ). Kernenergie produceert dus veel en veel meer elektriciteit. Daarbij moeten windmolens en zonen-panelen worden vervangen. Je argumenten voor je antwoord zijn niet volledig genoeg.

Guus
4 maanden geleden

De windloze uren heb ik hier al bij gerekend. Ik zal de conclusie hierbij nader toelichten:

Een gemiddelde kerncentrale met een vermogen 1250 MW kost 10 miljard euro, wat een vermogen per prijs geeft van 0,125 Watt per euro (overigens dus niet kWh: deze eenheid geeft een hoeveelheid energie aan, maar W. Deze eenheid heeft een hoeveelheid energie per seconde (vermogen) aan). Een windmolen levert daarentegen per jaar 6,6 MWh energie op dus heeft een gemiddeld vermogen - inclusief windloze tijd - van 0,3 MW. Deze gemiddelde windmolen kost 2 miljoen euro en levert dus 0,15 Watt per euro op. Een stuk meer dan een kerncentrale dus.

Daarnaast zijn onderhoudskosten en vervangingskosten van kerncentrale relatief juist hoger dan van windmolens. Dit komt grotendeels door extreem strenge veiligheidseisen, waaraan kerncentrales moeten voldoen.

Sam
4 maanden geleden

Ook al zou ik een groenere oplossing willen zien zoals koude kernfusie, zie ik geen betere optie dan kernenergie.

Jesper
4 maanden geleden

Alleen zijn dat soort oplossingen nog in ontwikkeling en kunnen die dus niet worden geïmplementeerd, ik ben zelf ook groot voorstander van bijvoorbeeld thoriumcentrales. Maar totdat die plannen zijn gerealiseerd is kernenergie de enige oplossing voor Nederland

Yoram
4 maanden geleden

Het is de enige schone energie vorm met de potentiële draagkracht om later de wereld van stroom te voorzien. We hebben dus helemaal geen keuze. Op het afval zal iets bedacht moeten worden, desnoods knal je het jaarlijks de ruimte in.

Berend
4 maanden geleden

Ja eens, het is wel zo dat die grondstof uranium uiteindelijk op raakt, maar als je leest hoeveel stroom je al kan opwekken van 1 kilo, zitten we voorlopig nog wel even goed lijkt me

daan
4 maanden geleden

Hahaha als ze al moeilijk doen om windmolens idd hoe krijg je ooit een kerncentrale voor elkaar

Laura
4 maanden geleden

Denk niet dat het de beste oplossing is, als er iets fout gaat hebben we zo'n groot probleem

Wietze
4 maanden geleden

Omdat het reletief goedkoop is, maar het blijft gevaarlijk. Verder stoot het geen CO2 uit. Het is maar de vraag welke prijs we er voor willen betalen

Guus
4 maanden geleden

Kernenergie is juist niet goedkoop. Hernieuwbare energiebronnen zoals windmolens zijn in verhouding met kerncentrales juist goedkoper. Omgerekend levert elke euro die in een gemiddelde windmolen geïnvesteerd wordt, een vermogen van 0,150 W op en elke euro die in kernenergie geïnvesteerd wordt 0,125 W op. Zelfs duurzamere en groenere - kernenergie is immers niet helemaal groen: bij de delving van de splijtstof uranium komt wel koolstofdioxide vrij, waardoor kernenergie een uitstoot van 46 g/kWh heeft - energievormen zijn dus goedkoper, waardoor ik van mening ben dat er niet meer geïnvesteerd moet worden in kernenergie.

Sebastiaan
4 maanden geleden

Wat raar dat groenlinks, pvda en d66 tegen hebben gestemd

Thomas
4 maanden geleden

Ja wat een grap

Berend
4 maanden geleden

Ja 100%, er moet alleen wel echt iets worden gevonden op het afval.