Home » Het Leenstelsel

Het Leenstelsel

Gepubliceerd op 22 september 2019 17:18

In 2015 besloot het Nederlandse parlement de basisbeurs af te schaffen en werd deze vervangen door een 'leenstelsel'. Was dit de juiste keuze? Wat waren hun beweegredenen hiervoor en moet de basisbeurs heringevoerd worden?

Wat is het leenstelsel?

Het leenstelsel is een manier van geld lenen om de studie te kunnen betalen.

 

In de huidige situatie moeten studenten geld lenen bij DUO. Studenten lenen tegen 'aantrekkelijke' voorwaarden en krijgen 35 jaar de tijd om deze schuld af te betalen. Het geld dat hiermee wordt bespaard, wordt vervolgens geïnvesteerd in het onderwijs. Dit laatste punt was een van de hoofdredenen om de basisbeurs af te schaffen.

Maar het ging niet altijd op deze manier, voorheen kreeg iedere student een basisbeurs (een vergoeding). De basisbeurs zorgde ervoor dat studenten niet meer afhankelijk waren van hun ouders, de basisbeurs verzekerde studenten van een onafhankelijke studiefinanciering. 

De afgelopen jaren wilde de partijen: PvdA, VVD, PVV, D66, GroenLinks en SGP het leenstelsel in stand houden. Inmiddels beginnen een aantal partijen een ander standpunt in te nemen. Zo hebben de PvdA en GroenLinks afstand genomen van de studieleningen. Op dit moment zijn alleen D66 en VVD nog voor het leenstelsel. 

 

Argumenten voor het leenstelsel:

  • De overheid investeert veel geld in studenten en dat is positief, maar daar mogen we als samenleving best wat voor terugvragen.
  • Het geld dat vrijkomt zou worden geïnvesteerd in de kwaliteit van hoger onderwijs.
  • Minder tijd kwijt aan het verdienen van geld tijdens studie.
  • Lage rente.

 

Argumenten tegen het leenstelsel:

  • Jonge mensen worden belast met een hoge studieschuld.
  • Lening geeft veel stress en zet druk op het aantal jaren dat je studeert.
  • Kan de kansen van starters op een hypotheek kleiner maken .
  • Zorgt voor grotere kloof tussen arm en rijk. Jongeren met ouders die hun financieel minder kunnen bijstaan moeten meer lenen dan jongeren met ouders die dit wel kunnen.
  • Tot op heden is het overige geld dat zou moeten worden geïnvesteerd in hoger onderwijs, nog niet geïnvesteerd. 

 

Wat vinden jullie, moet de basisbeurs voor studenten opnieuw worden ingevoerd? Praat mee onder de stelling/post op Instagram!

 

@PolitiekNederland


Reactie plaatsen

Reacties

Simon
4 maanden geleden

Eens

Berend
4 maanden geleden

Eens